Allergenfel i djupfryst måltid

19. februari 2020

SOK har meddelat att man som försiktighetsåtgärd återkallat från marknaden ett parti av den djupfrysta måltiden Rainbow Sweet & Sour Chicken 350 g. Såsen i produkten kan innehålla anjovis, men det har inte nämnts på förpackningen. Produkten kan orsaka symptom hos personer som är allergiska mot fisk. Återkallelsen gäller enbart partikoden 0562198 B06 med bäst före datummärkningen 17.07.21.

Mer om saken på SOK:s webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Sweet_ sour_chicken_SOK_pieni.jpg

 (Foto: SOK)