Äppelpuré och fruktpuré återkallas

7. juni 2019

SOK har meddelat att man återkallat från handeln två barnmatsprodukter som innehåller äppelpuré. I äppelpurén som använts som råvara i produkterna har konstaterats mögeltoxinet patulin i mängder som överskrider gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen.

Återkallelsen gäller följande två produkter:

  • RAINBOW LASTEN LUOMU OMENASOSE 90 g (Rainbow ekologisk äppelpuré för barn 90 g),  
    Bäst före datummärkning 11.03.2020; 12.03.2020; 17.04.2020; 18.04.2020
  • RAINBOW LASTEN LUOMU OMENA-BANAANI-MUSTIKKA HEDELMÄSOSE 110 g (Rainbow ekologisk fruktpuré för barn äpple-banan-blåbär 110 g),
    Bäst före datummärkning 26.03.2020; 02.04.2020; 11.04.2020; 08.05.2020; 17.05.2020

Puréerna som återkallas har saluhållits i Prisma-, S-market-, Sale- och Alepa-butiker och i en del av ABC- och Sokos Herkku-butikerna allt från mitten av april till utgången av maj.

SOK berättar att det inte finns skäl till någon panik. Även om ett barn ätit av produkterna som nu återkallas, orsakar det inte någon akut hälsorisk. Konsumenterna ges också följande råd:

Konsumenter ombes returnera förpackningen till produkten tom i första hand till inköpsstället eller åtföljd av konsumentens kontakt- och kontouppgifter (IBAN-numret och kontohavarens namn) portofritt till adressen:

S-Konsumentrådgivning
Kundreturer
Avtal nr 601939
PB 35
00088 S-GRUPPEN

Mer om saken i SOK:s meddelande.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fiomenabanaanimustikka_Rainbow.pngomenasose_Rainbow.png

 

(Bilder på produkterna: SOK)