Återkallelsen har uppdaterats: Brödpinnar innehåller rester av bekämpningsmedel

10. februari 2021