D-vitaminpreparat innehåller rester av etylenoxid

30. september 2021

A.Vogel Oy har meddelat att man återkallar produkten Urticalcin-D 180 tabletter. Produkten är en sugtablett med D-vitamin. Återkallelsen gäller endast ett parti med partiidentifikationen 1045714 och bäst före datummärkningen 10.2022.

I en råvara som använts i produkten har konstaterats etylenoxid i halter som överstiger den tillåtna gränsen i EU. Etylenoxiden kan vara hälsovådlig vid långvarigt bruk.

Mer information till konsumenterna: info@vogel.fi, tfn 09 874121 och på företagets webbplats.

Om etylenoxid i livsmedel berättas mer på Livsmedelsverkets webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: A.Vogel Oy)

_Vogel_urticalcin_D.jpg