Energidryck innehåller för stora mängder av bäraren E 1520

23. december 2020

Oy Sinebrychoff Ab har meddelat att man återkallat produkten Monster Energy LH44 (0,5 l) från marknaden. Denna energidryck innehåller propylenglykol (E 1520) som använts som bärare för tillsatser, aromer och enzymer i en mängd som överstiger gränsvärdet i lagstiftningen. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA har fastställt det acceptabla dagliga intaget (ADI-värdet, Acceptable Daily Intake) för bäraren E 1520 till 25 mg/kilo kroppsvikt/dygn. Detta intag uppfylls hos en person på 60 kg av en burk på 0,5 liter av drycken i fråga. Återkallelsen gäller alla nu saluhållna partier av denna produkt.

Sinebrychoff ger följande råd till konsumenterna:

Konsumenter som köpt av energidrycken Monster Energy LH44 i en burk på 50 cl ombes returnera produkten till inköpsstället. Köpet gottgörs på inköpsstället. Om ni har eventuella frågor om produkten, kan ni kontakta Monster Energys konsumentservice:

På engelska:  https://www.monsterenergy.com/fi/en/contact-us
På finska:  https://www.monsterenergy.com/fi/fi/contact-us
På svenska:  https://www.monsterenergy.com/se/sv/contact-us

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868 416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bild på produkten:

Monster energidryck.

Foto: Oy Sinebrychoff Ab