Etylenoxid i råvaran i två kosttillskott

12. augusti 2021

Hankintatukku Oy har meddelat att man breddat den i juli vidtagna återkallelsen av Bodyflex® Combi. I analyser som företaget gjort har samma fel konstaterats också i vissa andra tillverkade partier av Bodyflex® Combi och produkten Fortesan®. Som försiktighetsåtgärd återkallar företaget alla för närvarande saluhållna partier, datummärkningar och förpackningsstorlekar av produkterna.

I en del av de tillverkade partierna av produkterna i fråga har konstaterats etylenoxid i halter som överstiger den tillåtna gränsen i EU. Etylenoxiden kan vara hälsovådlig vid långvarigt bruk. Produkterna bör inte användas.

Mer detaljerad information om återkallelsen på Hankintatukku Oy:s webbplats.

Mer information: tfn 020 112 1250 eller laadunvarmistus@hankintatukku.fi

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

På Livsmedelsverkets webbplats har sammanförts mer information om etylenoxid.

Bilder på produkterna (Hankintatukku Oy)

bodyflex combi och fortesan