Etylenoxid i råvaran till multivitamintablett

2. november 2021

Suomen Bioteekki Oy har meddelat att man återkallar sex partier av produkten OmniVegan Monivitamiini 90 tabl. Enligt information från tillverkaren till produkten har etylenoxid uppdagats i en råvara som använts i dessa partier.

I små halter antas etylenoxiden inte utgöra någon omedelbar hälsorisk, men produkterna borde inte användas. Skadliga verkningar uppkommer troligen först efter långvarig fortlöpande konsumtion. Därför är det nödvändigt att få bort varje produkt som innehåller etylenoxid från handeln.

Mer detaljerad information om produkten och anvisningar till konsumenterna på Suomen Bioteekki Oy:s webbplats.

Mer information: BIOTEEKKI@BIOTEEKKI.FI, tfn (09) 279 8020

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Suomen Bioteekki Oy)

omnivegan_monivitamiini.jpg