Eventuell risk för metall i godis

18. juni 2021

Butikskedjan Rusta har meddelat att man efter återkallelsen i mars också återkallat från handeln nya partier av godispåsen Fruktkola (1 kg) som kommit till försäljning. Återkallelsen gäller således alla saluhållna partier av produkten.

Återkallelse har vidtagits, eftersom en konsument i Finland (butiken i Kervo) säger sig ha funnit metallbitar i produkten.

Mer detaljerad information om produkten och anvisningar till konsumenterna på Rustas webbplats.

Mer information: Rusta: tfn 09 3296 1095, e-post: customerservice@rusta.com

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

 

Bild på produkten: Rusta

Godispåsen Fruktkola (1 kg).