Falafel (vegebullar) producerade i ohygieniska förhållanden

28. september 2020

Livsmedelstillsynsmyndigheterna har fått veta att man i ett företag i Helsingfors producerat falafelbullar i ohygieniska och bristfälliga förhållanden. Till följd av förhållandena som konstaterats och som strider mot livsmedelsbestämmelserna har livsmedelssäkerheten i dessa produkter eventuellt äventyrats.

Utgående från den knappa information som erhållits från det tillverkande företaget och andra observationer som gjorts har produkten i fråga saluhållits i form av frysvara i huvudstadsregionen i livsmedelsbutiker som inte hör till någon butikskedja. Det är ändå inte helt uteslutet att produkter kan ha funnits till salu också utanför huvudstadsregionen. Livsmedelsmyndigheterna har ombetts ta bort de produkter som påträffas i butikerna.

Konsumenter ombes kasta bort produkten i fråga. Tyvärr framgår tillverkarens namn inte av förpackningarna. Konsumenter kan jämföra den förpackning som de eventuellt finner hemma med bilderna nedan. Konsumenterna ombes meddela på vilket ställe de köpt förpackningen som motsvarar bilderna (etiketten har placerats inuti förpackningen) via e-post till adressen kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi .

Frågor från medierna:

Riikka Åberg, enhetschef
Helsingfors stad
Stadsmiljösektorn
Livsmedelssäkerhetsenheten
tfn 040 187 3135, riikka.aberg@hel.fi

Frågor från konsumenterna:

Maarit Lähdesmäki, livsmedelsinspektör
Helsingfors stad
Stadsmiljösektorn
Livsmedelssäkerhetsenheten
tfn 040 685 6190, maarit.lahdesmaki@hel.fi

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkten:

Falafel vegebullar.

Falafel vegebullar.

Foton: Bilder som livsmedelstillsynen tagit och fått i objektet

På första bilden har märket Fresh, som hänvisar till en annan företagare och som företagaren inte har rätt att använda, maskerats.