Nötter inte angivna på glasstårta

16. juli 2018

Unilever Finland Oy har meddelat att man tagit bort från handeln fyra partier av ”Viennetta choklad glasstårta 650 ml.” I den tyska tillverkarens analyser har rester av hasselnötter konstaterats i produkten, men det har inte angetts i märkningarna på förpackningen. Produkten kan orsaka en allergisk reaktion hos konsumenter som är allergiska mot nötter.

Återkallelsengäller produktpartier med bäst före datummärkningen 02/2020 och någon av följande partikoder: L8047BA004, L8047CA004, L8047AA004 eller L8048AA004. Produkterna har saluhållits i hela landet allt sedan mars.

Unilever Finland instruerar konsumenterna på följande sätt:

”Nötallergiker som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna till inköpsstället eller förpackningen tom till adressen Kundretur, Unilever Finland, Roinevägen 10, 00510 Helsingfors. Produktens partikod ska framgå av förpackningen. Inköpet gottgörs. Övriga partier med bäst före datummärkningen 02/2020 omfattas inte av återkallelsen.”

Unilever Finland konsumentkontakts kontaktuppgifter: Telefon 010 7590 750, kuluttaja.palvelu@unilever.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkten:

Viennetta glasstårta.

(foto: Unilever Finland Oy)