Kaffe innehåller extrakt av sprängticka som klassificeras som ett nytt livsmedel

18. juni 2020

Green Room Oy och Rawmance Oy har meddelat att de återkallat från marknaden chagakaffe som enligt vad namnet antyder innehåller sprängticka.

Sprängticka (Inonotus obliquus) betraktas i EU som ett nytt livsmedel som får användas enbart i kosttillskott. Sprängticka kan också åtminstone i Finland saluhållas och marknadsföras som en produkt av typen te (örtte). Användning av sprängticka i andra livsmedel är däremot förbjudet tills det har ansökts om och beviljats ett sådant marknadsföringstillstånd som avses i förordningen om nya livsmedel (EU) 2015/2283.

Återkallelsen gäller följande produkter:

Chagakaffet har funnits på marknaden runtom i Finland hos olika återförsäljare såsom i K-gruppens, Ruohonjuuris och Lifes butiker och webbutiker.

Konsumenter som köpt av chagakaffet kan returnera produkten man köpt till återförsäljningsstället eller direkt till företaget som marknadsför produkten.

Företagens kontaktuppgifter: 

Green Room Oy, tfn 050 326 0003, info@greenroom.fi
Rawmance Oy, tfn 040 648 6670, info@foodin.fi  / Mer information om saken (ej för returneringar): Maria Jalkanen, maria@foodin.fi  eller tfn 044 021 0193

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Anna Mizrahi, tfn 050 434 2203 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Bilder på produkterna

Rå Hygge Chaga Coffee, 227 g.

Foodin Pakurikahvi, 250 g.

Foton: Green Room Oy och Rawmance Oy