Klorat i djupfryst fisk

14. november 2019

Finnish Freshfish Oy Kalamesta har meddelat att man återkallar pangasisusfiléer som saluhållits som djupfrysta. Produkten har saluhållits under varumärket Sealight, den är av vietnamesiskt ursprung och den har förpackats av en holländsk företagare. Förpackningsstorleken är 800 gram. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 3.6.2020 och partiidentifikationen VN530VI423 SC-HL-18106. Produkten har saluhållits till konsumenter allt sedan förre våren särskilt i de största stormarknaderna i huvudstadsregionen, men också i större stormarknader på annat håll i Finland.

I en undersökning som gjorts i Tyskland har produkten konstaterats innehålla för stora mängder klorat och det finns en risk att det kan äventyra konsumenternas hälsa. Marknadsföraren till produkten ber konsumenter bortskaffa produkten av partiet i fråga eller returnera den till inköpsstället mot gottgörelse.

Mer information: palautukset@kalamesta.fi

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Pangasius-kalapaketti.

 Foto: Finnish Freshfish Oy Kalamesta