Knäckebröd kan innehålla rester av bekämpningsmedel

30. december 2020

Oy Conaxess Trade Finland Ab har förmedlat information om att knäckebrödet Wasa Sesam Gourmet återkallas. Den tyska tillverkaren till produkten har meddelat att sesamfröna som använts i några partier eventuellt innehåller en för hög rest av etylenoxid. Etylenoxid antas i små doser inte orsaka någon direkt allvarlig hälsoskada, men produkterna borde inte användas.

Mer information och anvisningar till konsumenterna på tillverkarens webbplats.

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkterna Oy Conaxess Trade Finland Ab

Knäckebrödet Wasa Sesam Gourmet.