Kokosmjöl kan innehålla metallspån

17. juli 2019

Paulig har meddelat att man återkallat från handeln två partier Risenta kokosmjöl (300 g), eftersom metallspån kan ha hamnat i produkten. Återkallelsen gäller partier med bäst före datummärkningarna 11.3.2020 och 13.6.2020.

Mer om saken i Pauligs meddelande.

Mer information: 
Rami Kuusisto 
Marknadsdirektör, Paulig
Tfn 09 319 8416

Pauligs Konsumentkontakt 
Tfn 0800 0110 (vard. 9–12.30) 
Kuluttajapalvelu@paulig.com 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Paula Hietanen, tfn 050 5969 637, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Bild på produkten:

kokosmjöl risenta

(Foto: Paulig)