Kvalitetsfel i lökkorv

20. augusti 2021

Atria Suomi Oy återkallar ett parti av produkten Lihatukkurin Sipuliteemakkara (Lök korv) Stång 750 g. Återkallelsen gäller enbart det parti av produkten som har sista förbrukningsdagen 25.9.2021.

Enligt företaget har det i produkten konstaterats ett kvalitetsfel som orsakar att produkten snabbt förskäms redan före sista förbrukningstidpunkten. Märkt med datumet i fråga bör denna produkt inte användas, även om den verkar vara i ordning.

Atria instruerar konsumenterna att ta kontakt och sända en bild på förpackningen till den felaktiga produkten till Atrias konsumenttjänst: kuluttajapalvelu@atria.com eller tfn 0800 128 742.

Meddelande på företagets webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Atria Suomi Oy)

Lökkorv.