Listeria i djupfryst majs

23. januari 2018

SOK har meddelat att man återkallat djupfryst majs med namnet Rainbow Sötmajs (450 g) från handeln. I produkten har konstaterats listeria i halter som överskrider det tillåtna gränsvärdet. Återkallelsen har som försiktighetsåtgärd breddats att gälla alla bäst före datummärkningar mellan 06.01.2019 – 09.06.2019.

Om återkalllsen berättas mer på finska i SOK:spressmeddelande.

SOK ber konsumenterna slänga bort produkten. För att konsumenterna ska kunna gottgöras ber man dem returnera förpackningen till den felaktiga produkten tom eller enbart etiketten på produkten i första hand till inköpsstället eller åtföljd av konsumentens kontakt- och kontouppgifter (IBAN-numret och kontohavarens namn) portofritt till adressen

S-Konsumentrådgivning
kod 5020470
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE.

Listeriabakterien kan vara skadlig särskilt för äldre personer, för personer med nedsatt motståndskraft eller för gravida kvinnor. Upphettning förintar listeriabakterien.

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Elina Leinonen, p. 050 373 2074, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkten

Rainbow djupfryst majs.

(Foto: SOK)