Malet nötkött återkallas på grund av misstanke om salmonella

21. februari 2019

Lidl Finland Kb har meddelat om ett preliminärt salmonellaresultat i två partier malet kött. Salmonellaobservationen gjordes i partier med Bergmann Malet nötkött 10% med sista förbrukningsdagarna 12.2.2019 och 14.2.2019. Produkternas partiidentifikationer är 1905520 och 1906120. Förpackningsstorleken är 1 kg. Ursprungslandet för köttet i produkten är Tyskland och produkten har förpackats i Danmark.

Produkten har funnits på marknaden i Lidls butiker i Finland 8.2.2019-14.2.2019. Produktens sista förbrukningstidpunkt har redan löpt ut och därför finns det antagligen inte längre kvar av produkterna hos konsumenterna, om produkten inte frysts ned. Lidl Finland Kb ber kunder som fryst ned produkten returnera den till Lidls butik. Mer om saken i Lidls meddelande: http://news.cision.com/fi/lidl-suomi/r/naudan-jauhelihan-takaisinveto-salmonellaepailyn-takia---lidl-keskeyttaa-yhteistyon-lihatalon-kanssa,c2743843

Salmonellabakterien kan hos människan orsaka sjukdomen salmonellos, om en produkt som kontaminerats med salmonella inte upphettats tillräckligt innan den äts eller om bakterien via hanteringsytor eller redskap hamnar i produkter som äts oupphettade.

Mer information till kunderna: Lidl Finland, kundkontakt, tfn 0800-0-5435 eller asiakaspalvelu@lidl.fi

Mer information till medierna: Lidl Finland, kommunikation, media@lidl.fi eller tfn 09 2345 6400

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektörerna Enni Tuutti, tfn 050 373 2074 och

Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

(Foto: Lidl Finland Kb)

Lidl_n-jauheliha-Bergmann_pieni.jpg