Mykotoxin i Banan + russin havrebar för barn

21. december 2021

Lejos Oy har meddelat om en återkallelse som gäller produkten Banan + russin havrebar ekologisk 25 g, bäst före datum 29.03.2022 under varumärket Ella’s Kitchen.

Återkallelsen beror på att man i en del av produkterna i partiet har uppdagat ochratoxin A i halter som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Halten som uppdagats medför ingen akut hälsorisk, men långvarig exponering för stora halter ochratoxin A kan medföra skadeverkningar.

Mer information till konsumenterna på marknadsförarens webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten (Lejos Oy)

Ellas Kitchen Banan + russin havrebar ekologisk 25 g.