Mykotoxin i havrebar för barn

2. december 2021

Lejos Oy har meddelat om en återkallelse som gäller produkten Jordgubbar + äpple havrebar ekologisk 25 g, bäst före datum 14.03.2022 under varumärket Ella’s Kitchen.

Återkallelsen beror på att man i en del av produkterna i partiet har uppdagat ochratoxin A i halter som överstiger det tillåtna gränsvärdet. Halten som uppdagats medför ingen akut hälsorisk, men långvarig exponering för stora halter ochratoxin A kan medföra skadeverkningar.

Mer information till konsumenterna på marknadsförarens webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 3868416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkten
(Foto: Lejos Oy)

kaurapatukka.jpg