Mykotoxiner i bovetegryn

13. juni 2018

Euro-East Oy meddelar att det tagit bort från försäljning ett parti bovetegryn. I produkten har observerats en halt av mykotoxinet okratoxin A som överskrider maximimängden. 

Återkallelsen gäller Dovgan-bovetegryn som säljs i påsar på 1000 g och vilkas bäst före-datum är 22.03.2019. Produkten har funnits till försäljning i detaljhandeln (Kesko, SOK, Tokmanni) runt om i Finland. Förtäring av produkten förorsakar inte omedelbar fara, men en långvarigare exponering för stora halter av okratoxin A kan medföra skadliga effekter.

Företaget rekommenderar att konsumenter som köpt felaktiga produkter returnerar dem till inköpsstället eller för att få återbetalning för inköpet att kontakta Euro-East Oy:s kundtjänst: euroeast@euro-east.fi / tfn +358 20 792 0290.

Ytterligare information: Alina Mazourova, Euro-East Oy, tfn +358 20 792 0290.

Bild av produkten:

Dovgan bovetegryn.

(Bild: Euro-East Oy)