Nöt- och bärblandningar innehåller för stora mängder aflatoxin

4. november 2019

Cloetta Suomi Oy har meddelat att man återkallat från handeln två förpackningsstorlekar av en nöt- och bärblandning med namnet Nutisal Sporty Mix. I partierna som återkallas har uppdagats mögeltoxin i en halt som överstiger gränsvärdet. Att äta av produkten innebär inte någon omedelbar fara, men en långvarigare exponering för toxinet kan medföra skadeverkningar.

Återkallelsen gäller påsar med bäst före datummärkningen 23.7.2020 (175 g) eller 24.7.2020 (60 g). Återkallelsen gäller inte andra produkter eller tillverkade partier.

Cloetta instruerar konsumenterna på följande sätt. Konsumenter som köpt av produkten ombes returnera de felaktiga produkterna med innehåll till adressen:

KUNDRETUR 600188
Cloetta Suomi Oy
PB 406
20101 ÅBO

Cloetta står för portot och inköpet gottgörs.

Mer information ger: marknadsdirektör Hanna Korhonen, tfn 0103034668

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Laura Pokki, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

En påse av nöt- och bärblandningar.En påse av nöt- och bärblandningar.

Foto: Cloetta Suomi Oy