Påse med chilinötter innehåller en annan produkt

10. juli 2020

Kesko Abp har meddelat att de återkallat produkten K-Menu Chilinötter 500 g som de låtit tillverka. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 1.10.2020 och partiidentifikationen 086062. Åtminstone en del av förpackningarna i partiet innehåller en annan produkt, som innehåller mjölk. Mjölken har inte märkts ut på förpackningen och produkten kan således vara farlig eller skadlig för personer med mjölkallergi eller laktosintolerans.

Produkten har 2.6.2020 levererats ut i handeln i K-gruppens butiker på olika håll i landet. Kesko meddelar att man återkallat produkten från handeln 9.7.2020.

Konsumenter kan returnera produkten till den butik, där de köpt den eller kontakta K-konsumentservicen, tfn 0800-0-1000 (vardagar klockan 9-13).

Om saken finns också ett meddelande på webbplatsen k-ruoka.fi.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bild på produkten:

K-menu chilinötter.

Foto: Kesko Abp