Plastsked kan innehålla hälsovådliga föreningar

16. november 2020

Fiskars Finland Oy Ab har meddelat att man återkallat från handeln ett begränsat parti av plastskeden Fiskars Functional Form som man låtit tillverka. Skeden har konstaterats innehålla en större mängd hälsovådliga PAA-föreningar än vad som är tillåtet och den bör således inte användas i kontakt med mat.

Återkallelsen gäller ett parti med partinumret 200620. Mer detaljerad information om återkallelsen på företagets webbplats. (Obs. på webbplatsen finns en hel del information till konsumenterna)

Partiet i fråga har saluhållits på flera olika säljställen runt om i Finland allt sedan augusti 2020. Konsumenterna ombes sluta använda produkter som tillverkats med partinumret i fråga och returnera produkten till den butik där den anskaffats för gottgörelse.

Mer information: Fiskars Oy Ab, kuluttajapalvelu.suomi@fiskars.com, 020 33 4101 vardagar 10:00 - 15:00

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Merja Virtanen, tfn 050 386 8436, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bild på produkten Fiskars Oy Ab:

Plastskeden Fiskars Functional Form.