Rester av bekämpningsmedel i protein- och fröblandning

5. november 2020

Harmonia Life Oy i Helsingfors har meddelat att man återkallar från handeln och konsumenterna tre produkter i serien Voimaruoka. Den holländska tillverkaren till produkten har uppdagat att sesamfröna som används som råvara innehåller bekämpningsmedlet etylenoxid i mängder som överstiger gränsvärdet.

Återkallelsen gäller produkten Voimaruoka 360, 908 g (smakerna vanilj, choklad och kokos) och följande partier av den:

Vanilj, partinummer 60348411
Vanilj, partinummer6033742
Choklad, partinummer 6033741
Kokos, partinummer 6033743

Produkterna har saluhållits i hälsokostprodukt- och matbutiker på olika håll i landet.

Marknadsföraren ber konsumenter som köpt av dessa partier av produkten returnera produkten åtföljd av kontaktuppgifter till adressen

Harmonia Life Oy, Avtalskod 5011180, 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Mer information: Harmonia Life Oy: tfn 09 696 2010

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkterna:

Påsar av Voimaruoka 360, 908 g, smakerna vanilj, choklad och kokos.

Foto: Harmonia Life Oy