Rester av etylenoxid i en tillsats i kokosdryck

9. augusti 2021

Danone Finland Oy återkallar fyra framställda partier av produkten Alpro Organic Coconut – kokosdryck (with rice), 1l. Enligt ett besked som företaget fått från sin råvaruleverantör hade stabiliseringsmedlet som använts i dessa partier kontaminerats med etylenoxid och därför återkallar företaget som säkerhetsåtgärd dessa partier av produkten i fråga.   

Återkallelsen gäller endast följande bäst före datummärkningar.

  • 2021-11-22
  • 2022-01-03
  • 2022-01-17
  • 2022-02-14

Företaget berättar om saken på sin webbplats.

Förfrågningar från konsumenterna kuluttajatiedustelut@sugarhelsinki.com, tfn 0800 142 777

Mer information om etylenoxid.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.  

Bild på produkten: Danone Finland Oy

Alpro Organic Coconut – kokosdryck (with rice), 1liter.