Rester av etylenoxid i glasserna Snickers, Twix och Bounty

22. juli 2021

Mars Finland Oy återkallar från marknaden en del av glassprodukterna som man importerat. Emulgeringsmedlet som använts vid framställning av produkterna har konstaterats innehålla etylenoxid i halter som överstiger den i EU tillåtna gränsen. Etylenoxid har konstaterats vara hälsovådligt vid långvarigt bruk.

Återkallelsen gäller följande glasser:

  • Snickers 6 pack
  • Twix 6 pack
  • Bounty 6 pack  
  • Snickers Xtra
  • Twix Xtra
  • Bounty Xtra                  

De återkallade produkternas partiidentifikationer och anvisningar till konsumenterna i importörens pressmeddelande.

Mer information om etylenoxid

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416,  förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.