Rester av etylenoxid i pannkaksmix, uppdatering 11.5.2021

7. maj 2021

Func Food Finland Oy har meddelat att man återkallat pannkaksmix från handeln. Vid framställning av produkterna som tillverkats i Belgien har använts psylliummjöl som innehåller etylenoxid i en mängd som överstiger gränsvärdet som fastställts i lagstiftningen. Användning av produkten medför ingen omedelbar hälsorisk, men man borde inte fortsätta inta av produkten.

*Uppdatering 11.5.2021

Återkallelsen gäller vissa partier av produkterna FAST Protein Pancake Mix maple syrup och FAST Protein Pancake Mix banana-caramel samt *FAST Protein Pancake Mix natural. Nya partier rapporterades 11.5.2021. Produkterna har förpackats i förpackningar på 50 gram och 450 gram. Produkterna har saluhållits i K- och S-gruppens butiker och i XXL-kedjans butiker.

Noggrannare information om partierna och anvisningar till konsumenterna på Func Food Finland Oy:s webbplats.

Mer information: Func Food Finland Oy: Kundservice mån-fre 9-16, tfn: +358 201 557 755, info@celsius.com

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Bild på produkterna Func Food Finland Oy

 

 FAST Protein Pancake Mix maple syrup och FAST Protein Pancake Mix banana-caramel.