Rester av etylenoxid i SIA glasser

22. juli 2021

Oy Östman Trading Ab i Karleby har fått veta att rester av etylenoxid påträffats i svensktillverkade SIA glasser som man importerat. Ursprunget till felet ligger i ett stabiliseringsmedel. Etylenoxid har konstaterats vara hälsovådligt vid långvarigt bruk.

Återkallelsen gäller följande produkter och partier:

Lemoncurd strut, bäst före datummärkningar 06.08.2022, 04.02.2023
Lemoncurd 0,5 liter, bäst före datummärkningar 10.12.2022, 18.01.2023, 02.03.2023, 26.05.2023
Lemoncurd 5 liter, bäst före datummärkningar 22.04.2023
Mangosorbet 5 liter, bäst före datummärkningar 06.11.2022, 15.03.2023

Mer information till konsumenterna i marknadsförarens pressmeddelande.  

Om etylenoxid i livsmedel berättas mer på Livsmedelsverkets webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.