Rester av växtskyddsmedel i Rainbow Kiwi

31. december 2021

SOK har meddelat att man återkallat ett parti kiwifrukter med grekiskt ursprung från handeln. I företagets egenkontroll har kiwifrukterna konstaterats innehålla ett växtskyddsmedel i en mängd som överstiger gränsvärdet i EU-bestämmelserna. Kiwifrukterna bör inte ätas, utan de ska bortskaffas.

Återkallelsen gäller den i en ask förpackade produkten Rainbow Kiwi 500 g 1kl, sort Hayward, ursprungsland Grekland. Det felaktiga partiets identifiering är 21.349 350. (EAN-kod: 7340011428497). Partiet har kommit ut i handeln från och med 23.12.2021 och den har saluhållits i S-gruppens butiker Prisma, Food Market Herkku, Sokos Herkku, S-market, ABC-market, Sale och Alepa.

Mer information till konsumenterna på SOK:s webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bild på produkterna 
(Foto: SOK)

rainbow kiwifrukter.