Rester av växtskyddsmedel i två dadelprodukter

15. december 2021

Kesko Abp har meddelat att man återkallat följande produkter:

Pirkka Parhaat lakritsdadelbollar 100 g, bäst före datummärkning: 5.4.2022.

Green Dates Licorice lakritsdadlar 150 g, bäst före datummärkning: 14.6.2022 partiidentifikation: lot 21283

Kesko har i sin egenkontroll konstaterat rester av växtskyddsmedlet matrin i produkterna. För matrin finns inte någon riskvärdering eller något godkännande på EU-nivå och därför kan man inte vara säker på att livsmedel som innehåller ämnet i fråga är säkra.

Mer information om återkallelsen och anvisningar till konsumenterna 

K-konsumentkontaktens kontaktuppgifter:

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416 förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi.

Bilder på produkterna
(Foto: Kesko Abp)

lakritsitaatelit_ kopio.jpg