Risk för främmande föremål i popcorn majskorn

5. oktober 2018

SOK har meddelat att man återkallat Rainbow Popcorn majskorn från handeln, eftersom man i förpackningar till produkter med datummärkningen i fråga påträffat metallflisor till följd av ett fel som inträffat på tillverkningslinjen. Återkallelsen gäller följande produktparti: 

  • Rainbow Popcorn majskorn 500 g med bäst före datummärkningen 01.08.2019

Som försiktighetsåtgärd återkallas alla produktpartier som försetts med samma datummärkning från marknaden.

Konsumenter ombes sluta använda partiet i fråga och bortskaffa produkterna.

Man ber konsumenterna returnera förpackningen till den felaktiga produkten tom i första hand till inköpsstället eller åtföljd av konsumentens kontakt- och kontouppgifter (IBAN-numret och kontohavarens namn) portofritt till adressen:

S-Konsumentrådgivning
Avtalskod 5020470
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE.

Mer information: S-Konsumentkontakt vardagar kl. 9-13 tfn 0800 97322 eller i SOK:s meddelande (på finska).

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Paula Hietanen, tfn 050 596 9637, förnamn.efternamn@evira.fi

Bild på produkten

Rainbow popcorn.

(foto: SOK)