Risk för VTEC-bakterie i fryst persilja

19. juni 2018

Findus Finland Oy har meddelad fredagen den 15 juni att man återkallar från handeln Findus fryst persilja. Enligt företagaren har av produkten i egenkontrollen erhållits analysresultat som tyder på bakterien VTEC (betyder samma som bakterien STEC). 

Återkallelse gäller följande produktpartier:
Findus Våra Finaste Persilja 30 g, lot-koder L 7333 CV005 och L 8029 AV005

Länk till Findus Finland Oy:s pressmeddelande på finska

Företagaren ber konsumenter returnera produkten till inköpsstället. Inköpet gottgörs.

Findus Konsumentkontakt svarar på eventuella frågor vardagar kl. 12-14 (0800-0-4020) eller på e-postadressen: kuluttajapalvelu@fi.findus.com

På Livsmedelssäkerhetsverket Evira sköts saken av överinspektör Elina Leinonen , förnamn.efternamn@evira.fi
 

Bild på produkten:

 

(Foto: Findus Finland Oy)Findus våra finaste persilja.