Salmonella har påträffats i köttfärs av nöt

28. september 2020

Livsmedelsverket har fått veta att salmonella konstaterats i köttfärs som den danska företagaren Skare Meat Packers levererat till Finland. Det rör sig om varumärket Farmer´s Favourites Köttfärs av nöt 10 %, förpackningsstorlek 1000 g. Sista förbrukningsdagen för partiet i fråga har varit 13.09.2020. Partinumret är 2036120 0503. Produkten har saluhållits i Lidls butiker.

Livsmedelsverket informerar om saken eftersom det kan hända att konsumenter fryst ned produkten med tanke på senare användning.    

Salmonellabakterien kan hos människan orsaka sjukdomen salmonellos, om en produkt som kontaminerats med salmonella inte upphettats tillräckligt innan den äts eller om bakterien via hanteringsytor eller redskap hamnar i produkter som äts oupphettade.

Företagaren råder konsumenter att antingen bortskaffa produkten eller använda köttfärsen ordentligt genomstekt.

Mer information till kunderna: Lidl Finland, kundkontakt, tfn 0800-0-5435 eller asiakaspalvelu@lidl.fi

Mer information till medierna: Lidl Finland, kommunikation, media@lidl.fi eller tfn 09 2345 6400

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi