Sesamfrön återkallas

27. oktober 2020

Mauste-Sallinen Oy meddelade i slutet av förra veckan Livsmedelsverket att man återkallar ett parti förpackade sesamfrön från butikerna. Återkallelsen gäller förpackningar som den på bilden och som har partiidentifikationen 318045. Partiet har saluhållits i detaljhandeln i hela landets område. Partiet kan innehålla etylenoxid i mängder som överstiger det säkra gränsvärdet och som vid långvarigt intag kan vara hälsovådligt. Produkten bör inte användas säger företaget.

Om saken berättas mer detaljerat på företagets webbplats.

Mer information: Mauste-Sallinen Oy, kvalitetsavdelningen: vardagar 9:00-13:00 tfn 02 433 9015

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bild på produkten:

Sallinen sesamfrön.

Foto: Mauste-Sallinen Oy