Sesamfrön kan innehålla rester av växtskyddsmedel

24. november 2020

Lantmännen Cerealia har meddelat att man som försiktighetsåtgärd återkallat två produkter från handeln på grund av att etylenoxid konstaterats i en del av partierna. Etylenoxid antas i små doser inte orsaka någon direkt allvarlig hälsoskada, men produkterna borde inte användas.

Återkallelsen gäller två produkter: GoGreen Skalat Sesamfrö, 350g och GoGreen Oskalat Sesamfrö, 350g och alla partier av dessa produkter som nu förekommer på marknaden (bäst före fram till 31-03-2022).

Mer detaljerad information om saken på webbplatsen GoGreen.

Mer information:

Konsumentkontakt, Lantmännen Cerealia, Tfn: 0800-94214 (måndag - fredag klo 10.00 - 12.30)

E-post: kuluttajapalvelu.gogreen@lantmannen.com

 

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 386 8416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Bilder på produkterna Lantmännen Cerealia

GoGreen Skalat Sesamfrö, 350g och GoGreen Oskalat Sesamfrö, 350g.