Sesamolja kan innehålla rester av bekämpningsmedel

11. februari 2021

Midsona Finland Oy har meddelat att man tagit ett parti Urtekram Sesame oil – rostad 250 ml sesamolja bort från handeln. Tillverkaren till produkten misstänker att ”sesamfröråvaran i partiet i fråga kan härstamma från Indien och kan ha innehållit etylenoxid.” Etylenoxid antas i små halter inte orsaka någon direkt allvarlig hälsoskada.

Företaget återkallar produkten för säkerhets skull. Återkallelsen gäller ett parti med bäst före datummärkningen 30/04/2021 och partiidentifikationen SEBGL90826.

Noggrannare anvisningar till konsumenterna på företagets webbplats.

På Livsmedelsverket sköts saken av överinspektör Mika Varjonen, tfn 050 38 68 416, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi

 

Bild på produkten Midsona Finland Oy

Urtekram Sesame oil – rostad 250 ml sesamolja.