Restauranger

Vad måste konsumenten beakta när det gäller hämtmat?

Tills vidare har det inte konstaterats att en enda människa skulle ha fått coronasjukdomen via mat eller dryck.

Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma och be om hjälp med att hämta mat eller begära hemleverans av maten till dig.

När du avhämtar mat från en restaurang:

 • Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunder, hosta i armvecket, undvik att i onödan röra ytor i restaurangen, tvätta händerna när du kommit hem.
 • Lägg märke till att restaurangerna har fått en rekommendation om att inte sälja hämtmat i kundernas egna kärl.
 • Om du har en styroxlåda eller en kylkasse ska du ta den med dig och packa ner matportionen du köpt i restaurangen.
 • Transportera hem maten så snabbt som möjligt, varm mat som varm och kall mat som kall.
 • Mat som säljs som take away för omedelbar försäljning i restaurangen betraktas som oförpackad, och därför finns det nödvändigtvis inte några uppgifter om matens ingredienser på förpackningen.
 • Om du själv eller någon i din familj följer specialdiet ska du komma ihåg att redan i samband med matbeställningen fråga restaurangpersonalen om maten innehåller ämnen som orsakar allergi och vid behov fråga om andra ingredienser i maten.
 • Mat som lagats i en restaurang är avsedd att äta så snart som möjligt.
 • Om du inte äter upp hela matportionen genast ska du kyla ner den överblivna maten och sätta den i kylskåp. Förvara inte överbliven mat i rumstemperatur.
 • Om du för maten till en annan person, till exempel till en åldring, ska du se till att han eller hon har den info som behövs om matens innehåll och om att maten är avsedd att ätas och inte att förvaras.

Restaurangerna stängs i hela landet

Lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet är temporärt ändrad. Restaurangernas kundlokaler kommer under perioden 4.4.2020 – 31.5.2020 att stängas i de områden där det är nödvändigt för att förhindra att den smittsamma sjukdomen sprids. Enligt statsrådets förordning stängs restaurangerna för kunder i hela landet.

Det är emellertid fortfarande tillåtet att sälja ut färdiga matportioner till kunder och matbudstjänster från restaurangernas lokaler. (31.3.2020)

Restaurangerna får alltså sälja uttryckligen färdiga matportioner som kunderna tar med sig hem. Kunden får inte själv servera sig mat till exempel från ett buffébord.

Personalrestauranger och personalmatsalar får hålla öppet

Lagen gäller dock inte personalmatsalar vars kundkrets består enbart av personalen vid en sammanslutning, stiftelse eller inrättning eller någon annan begränsad personkrets. Sådana personalrestauranger är till exempel daghemmens, skolornas, sjukhusens och fängelsernas matsalar samt industrianläggningarnas personalmatsalar.

En personalrestaurang är inte en öppen lunchrestaurang dit vem som helst kan komma för att äta, utan den måste vara begränsad till personalen på en bestämd arbetsplats.          

I samband med måltider i de ovan nämnda matsalarna ska THL:s allmänna anvisningar om smittbekämpning följas.

 • Påminn om att händerna alltid måste tvättas omsorgsfullt före måltiden
 • Placera handsprit i början av linjerna om det är möjligt
 • Sprid i mån av möjlighet ut mattiderna och påminn om att säkerhetsavstånden måste följas
 • Övergå om möjligt från självbetjäning till att personalen delar ut matportionerna
 • Vid självbetjäning ska ni byta ut eller diska serveringsbesticken med tätare intervaller eller om möjligt använda engångsbestick
 • Rengör oftare de ytor som matgästerna rör vid (också kryddburkar, smörknivar etc.)
 • Det är bäst att matgästerna sitter så långt som möjligt från varandra under måltiderna

              

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2020