Kosten

Födan och motionen är de viktigaste pelarna som vår hälsa bygger på. En hälsosam kost och tillräcklig daglig motion främjar hälsan och minskar risken att drabbas av många livsstilssjukdomar. Statens näringsdelegations näringsrekommendationer drar upp riktlinjerna för hälsofrämjande val av mat.

På Statens näringsdelegations förnyade webbplats finner man näringsrekommendationer för såväl hela befolkningen som många särskilda grupper. Där finner man också information om hur rekommendationerna omsätts i praktiken och bland annat om konsumtionen av olika drycker.

Vägledning vid kostbehandling och mer information om kostfrågor ger också hälsovårdscentralen i den egna kommunen eller sjukvårdsdistriktets näringsterapeut.

Livsmedelsverket stöder konsumenterna i deras val av en hälsosam kost med livsmedelslagstiftningens och tillsynens metoder och bland annat genom att främja konsumenternas förmåga att läsa märkningarna på förpackningarna på rätt sätt.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2018