Ofta frågat om energidrycker

Försäljning av energidrycker

  1. Får/skall energidrycker säljas till barn?
  2. Kan man förbjuda försäljning av energidrycker till barn/ungdomar liksom till exempel öl och tobak, då förpackningen är försedd med en varningspåskrift?
  3. Hurdant är köpmannens ansvar?

Livsmedelsverkets svar: 

Varningspåskrifternas juridiska betydelse och ansvaret för barns köpbeteende

Varningspåskrifterna och bruksanvisningarna på livsmedel är påskrifter riktade till konsumenterna i syfte att styra vissa konsumentgruppers köpbeteende och konsumtionsvanor. Till skillnad från lagstiftningen om alkohol- och tobaksprodukter innehåller livsmedelslagstiftningen inga stadganden om begränsning av försäljningen. Inte ens de obligatoriska varningspåskrifterna på livsmedel ger sålunda köpmannen någon rätt eller skyldighet att besluta till vem livsmedel säljs. Med stöd av livsmedelslagstiftningen kan man sålunda inte vägra sälja till exempel energidrycker till barn eller gravida kvinnor.

För livsmedlens del ligger ansvaret för ett barns köpbeteende hos barnets vårdnadshavare. Ansvaret för ungdomars köpbeteende ligger hos vårdnadshavaren, men också hos ungdomarna själva. Också andra instanser som påverkar barns och ungdomars hälsovanor, såsom skolor, fritidsledare och ungdomsverk har möjlighet att styra barnens köpbeteende och konsumtionsvanor och lära dem tyda påskrifterna på förpackningarna. Företagarna i livsmedelsbranschen, såsom detaljhandlarna kan för egen del påverka barns och ungdomars köpbeteende åtminstone med omsorgsfull planering av marknadsföringen av produkterna och placeringen av produkterna i butikerna.

Sidan har senast uppdaterats 17.10.2018