Varnings- och bruksanvisningspåskrifter på livsmedel som innehåller koffein

Enligt lagstiftningen skall det i påskrifterna på förpackningen till livsmedel vid behov finnas en varning och bruksanvisning. Ett för stort koffeinintag kan orsaka symptom hos känsliga konsumentgrupper såsom barn, gravida kvinnor och individuellt koffeinkänsliga personer. För att skydda dessa konsumentgrupper har Livsmedelsverket gett en anvisning, enligt vilken förpackningarna till vissa koffeinhaltiga livsmedel skall förses med separata varningar till gravida kvinnor, barn och koffeinkänsliga personer. Produkterna skall också förses med information om det högsta dagliga intaget.

Mer information om detta finner du under Tillverkining.