Giftiga svampar

Våra kunskaper om svamparnas giftighet uppdateras hela tiden, men bedömningen av flera svampars ätlighet baserar sig fortfarande på traditionen. Största delen av svamparterna i våra skogar har man inte ens försökt använda till mat och det finns inga uppgifter om huruvida de är läckra eller giftiga.

Med traditionen går från en generation till den nästa flera felaktiga metoder att utreda om en svamp är giftig eller inte. Man har exempelvis trott att giftiga svampar får mjölk att ysta sig eller silver att mörkna. Sådana häxkonster ska vi inte tro på. Det enda som olika giftiga svampar har gemensamt är giftigheten.

Stenmurklor, klubbskivlingar och toppiga giftspindlingar som ätits färska har krävt offer i Finland En allvarlig förgiftning leder inte alltid till döden, men kan till exempel orsaka en irreversibel njurskada.

Lömska flugsvampen har visat sig vara den farligaste giftiga svampen i hela världen. Till all lycka är den sällsynt i vårt land och växer endast i de sydvästligaste delarna av Finland.

Röda flugsvampen känner vi alla till. Till familjen flugsvampar hör också andra allmänna giftiga svampar såsom vitgul flugsvamp, brun flugsvamp, panterflugsvamp och mörkringad flugsvamp.

Det är skäl att kunna identifiera bolmörtsskivlingen, trådskivlingarna, gråa bläcksvampen, svavelgula slöjskivlingen, droppmusseronen och gifthättingen och lämna dem kvar på växtplatsen eftersom de är så giftiga.

Det finns all anledning att komma ihåg att svampar lätt förskäms. Förskämda svampar kan orsaka matförgiftning.

Giftinformationscentralen (telefon 09 471 977) ger råd om vad man ska göra om man misstänker en svampförgiftning.

Sidan har senast uppdaterats 11.7.2019