Mörkringad flugsvamp

Mörkringade flugsvampen (Amanita porphyria) är en grå svamp med anspråkslöst utseende som inte hör till våra farligaste giftiga svampar. Den kan ändå ge symptom om man äter den rå. Den kan till exempel irritera matsmältningskanalen. Det är inte känt att mörkringade flugsvampen skulle ha orsakat förgiftningar i Finland, eftersom den inte nära påminner om någon populär matsvamp.

Mörkringade flugsvampens violett- eller brungrå hatt är klockformig som ung och utbredd som gammal. Den saknar ofta fläckar, ibland lämnar de ljusgrå hylleresterna fläckar på ytan. Skivorna är vita, fria och täta.

Den slanka foten är ljusgrå och har en lökliknande bas. Den grå ringen är först stor och hänger slakt, senare svartnar den, vissnar och klistras fast vid fotens yta. Ringen kan till och med försvinna helt. Strumpan har ett slags hinna och är gråaktig till färgen.

Mörkringade flugsvampens kött är skört och vitt, under ytskiktet lyser en svag violett nyans igenom. Doften påminner om råriven potatis.

Mörkringade flugsvampen är allmän i karga moskogar i södra Finland, den blir allt sällsyntare ju längre norrut man kommer och finns inte alls i norra Finland.