Svavelgul slöjskivling

Svavelgula slöjskivlingen (Hypholoma fasciculare) irriterar matsmältningskanalen och torde vara ganska giftig. Uppgifterna om vilka förgiftningar som den har orsakat i andra länder är oklara, enligt vissa undersökningar anses den enbart irritera matsmältningskanalen.

Den släta hatten är välvd eller utbredd. Den är några centimeter bred, gulbrun och rödbrun i mitten. Skivorna är först svavelgula eller grönaktiga, men blir med åldern violettgrå.

Foten har samma färg som hatten och är jämntjock, slank och böjd. Svampköttet är gult. Svavelgula slöjskivlingen har en något unken lukt.

Svampen är inte allmän ens i södra Finland och den blir sällsyntare ju längre norrut man kommer.

På grund av den bittra och beska smaken är svavelgula slöjskivlingen oduglig som matsvamp. Vid första anblicken kan arten förväxlas med rökslöjskivlingen (Hypholoma capnoides) som är en god matsvamp. Ett gott kännetecken är smaken: rökslöjskivlingen har en mild smak som påminner om ärtskidor, medan svavelgula slöjskivlingen har en mycket bitter smak. Rökslöjskivlingen växer också på barrträd, medan svavelgula slöjskivlingen typiskt växer på stubbar efter lövträd.