Trådskivlingar

Trådskivlingarna (Inocybe spp.) är rätt små svampar med bruna hattar och de lockar vanligen inte plockare av matsvampar. De kan i princip inte förväxlas med matsvampar, men små barn kan bli intresserade av dem.

Många trådskivlingsarter är allmänna och rikliga allt från sommaren fram till senhösten i hela landet. Bland annat gamla, mossiga gräsplaner är bra växtplatser för trådskivlingar.

De skadligt giftiga trådskivlingarna innehåller gifter som påverkar nervsystemet. Vår farligaste trådskivling är gifttrådingen (Inocybe erubescens) som trivs på kalkhaltiga marker. Man vet att den utomlands orsakat en dödlig förgiftning.

Som grupp kan trådskivlingarna identifieras med hjälp av följande nyckelfaktorer: en trådig hatt, liten storlek, ljusbruna skivor och en sötaktig fruktig eller motbjudande jordlukt.