Hur stenmurklor ska behandlas och varningsmärkas

Anvisningar om hur stenmurklor ska behandlas

Kokning

Stenmurklor ska kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp och 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning.

Torkning

Man kan bevara stenmurklor genom att torka dem knastertorra. Torkade stenmurklor ska blötläggas i minst två timmar innan de används (100 g svamp och 2 l vatten). Efter blötläggningen ska murklorna kokas två gånger på samma sätt som om de var färska.

Glöm ej

När murklor torkas eller kokas ska ventilationen vara god. Det vatten som murklorna har blötlagts eller kokats i får inte användas vid matlagning.

På säljställen som saluför stenmurklor ska finnas varningar och behandlingsanvisningar

På säljställen som saluför färska eller torkade stenmurklor ska som bestämmelserna säger finnas varningar om att svamparna är giftiga och anvisningar om hur svampen ska behandlas. Livsmedelsverket rekommenderar också att färska stenmurklor säljs till konsumenter endast på säljställen med betjäning, eftersom det då är lättare att säkerställa att köparna behandlar svamparna.

Stenmurklan är ett exceptionellt livsmedel eftersom det är tillåtet att sälja den trots att svampen som obehandlad av naturen innehåller ett gift som heter gyromitrin. En stor dos gyromitrin orsakar en akut förgiftning. Gyromitrinet och dess metaboliter är också cancerframkallande föreningar.

Om det vid försäljning av stenmurklor inte finns framme lätt synliga anvisningar om hur murklorna ska behandlas, kan tillsynsmyndigheterna ta bort de produktpartier från marknaden som strider mot bestämmelserna. Produkterna får åter saluhållas efter att varningar satts upp. Konsumenter kan också kontakta livsmedelstillsynsmyndigheterna i den egna kommunen och informera dem om att märkningar som krävs saknas.

Bland annat utlänningar som bor i Finland känner nödvändigtvis inte till att stenmurklorna är giftiga och att de ska behandlas. Livsmedelsverket har publicerat broschyrer till konsumenterna med anvisningar om hur murklor ska behandlas på svenska, finska, engelska, tyska, franska och ryska. Hos de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna och hos Livsmedelsverket finns broschyrer att få för ställen där murklor saluhålls och för annan informering. Broschyrerna kan beställas eller laddas ned på Livsmedelssverkets webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 8.6.2020