Enligt dagens kunskap smittar Wuhan-coronaviruset inte via livsmedel – kom ändå ihåg att hantera maten hygieniskt

31. januari 2020

Enligt aktuella uppgifter smittar coronaviruset inte till människor via livsmedel. Därför ger Livsmedelsverket inga rekommendationer om begränsningar i hanteringen och förtäringen av livsmedel som har sitt ursprung i de områden där Wuhan-coronavirusepidemin förekommer.

Det är skäl att alltid undvika att tillaga och servera mat till andra då man är sjuk. Handtvätt och annan hygienisk hantering av mat är det viktigaste sättet att undvika en mängd olika sjukdomar som smittar via livsmedel.

  • Laga inte mat när du är sjuk
  • Tvätta händerna innan du hanterar mat och mellan olika arbetsskeden
  • Använd bara rena redskap
  • Tvätta alla vegetabilier och skala samt skölj jordiga rotfrukter vid behov
  • Låt köttet bli ordentligt genomstekt eller genomkokt
  • Servera maten genast efter tillagningen
  • Förvara ingredienserna rätt

 

Läs mer om hantering och förvaring av livsmedel.

Läs mer i THL:s meddelande: Ingen risk att coronavirus smittar i samband med försändelser enligt aktuella uppgifter.

Ytterligare information:

Wuhan-coronavirusepidemins inverkan på livsmedelssäkerheten: Livsmedelssäkerhetsdirektör Leena Räsänen, leena.rasanen@ruokavirasto.fi, tfn 050 388 6518

Hygienisk hantering av livsmedel: Överinspektör Enni Tuutti, enni.tuutti@ruokavirasto.fi, tfn 050 373 2074