Förbehandla stenmurklorna rätt

6. maj 2022

Stenmurklor är giftiga som obehandlade. Koka svamparna enligt anvisningarna innan du lagar mat av dem.

Kokning
Stenmurklor ska kokas två gånger i rikligt med vatten (1 del svamp och 3 delar vatten) i minst fem minuter och sköljas väl i rikligt med vatten efter varje kokning.

Torkning
Man kan bevara stenmurklor genom att torka dem knastertorra. Torkade stenmurklor ska blötläggas i minst två timmar innan de används (100 g svamp och 2 l vatten). Efter blötläggningen ska murklorna kokas två gånger på samma sätt som om de var färska.

Glöm ej
När murklor torkas eller kokas ska ventilationen vara god. Det vatten som murklorna har blötlagts eller kokats i får inte användas vid matlagning.

Läs mer om hur stenmurklor ska behandlas och varningsmärkas. Du kan också ladda ner broschyrer om stenmurkla.