Övervaka användningen av papperssugrör när småbarn äter

11. augusti 2021

Livsmedelsverket har fått ett flertal anmälningar om kvävningstillbud orsakade av papperssugrör. Småbarn har konsumerat flytande livsmedel med papperssugrör som ingår i förpackningen. När det lilla barnet tuggat och sugit på sugröret har det brutits ned i barnets mun och orsakat kvävningsrisk. Om papperet sväljs finns det också en potentiell kemisk fara.

Papperssugrör ingår i förpackningar med exempelvis olika vällingar, safter och bärsmoothies. Livsmedelsverket varnar småbarnsföräldrarna om detta och uppmanar dem att ha barnen under uppsikt då de får mat som konsumeras med papperssugrör, så att kvävningstillbud förhindras.

Livsmedelsverket har bett de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna att beakta dessa risker i sina kontrollåtgärder.