Obligatoriska påskrifter på förpackningarna

Förpackningen till ett livsmedel ska vara försedd med åtminstone följande uppgifter:

 • livsmedlets beteckning
 • ingrediensförteckning
 • allergener eller med andra ord ingredienser som kan orsaka allergi eller överkänslighet
 • ämnen och produkter som orsakar intolerans eller med andra ord födoämnen som allas kropp inte tål
 • mängden av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser
 • nettokvantitet
 • datum för minsta hållbarhetstid eller sista förbrukningsdag
 • den ansvariga livsmedelsföretagarens namn och adress
 • ursprungsland och härkomstplats vid behov (till exempel om angivandet är obligatoriskt eller ett utelämnande kan vilseleda konsumenten)
 • livsmedelspartiets identifikation
 • förvaringsanvisning vid behov
 • bruksanvisning vid behov
 • den faktiska alkoholhalten i drycker uttryckt i volym, om alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent  
 • näringsdeklaration.

Förvarings- och bruksanvisningar ges, om ett utelämnande kan vilseleda konsumenten.

Mer information om oförpackade livsmedel

Om oförpackade livsmedel ska på ett detaljhandelsställe ges följande information från och med 1.4.2015:

 • livsmedlets beteckning
 • ämnen och produkter som orsakar allergi och intolerans
 • ingredienser
 • ursprungsland eller härkomstplats
 • nödvändiga bruks- och förvaringsanvisningar.

Från och med 13.12.2016 ska på ett detaljhandelsställe också anges:   

 • om ostar, korvar och charkvaror mängden fett och salt
 • om matbröd mängden salt.

På ett serveringsställe ska om oförpackade livsmedel ges följande information:

 • livsmedlets beteckning
 • ursprungsland eller härkomstplats vid behov (till exempel om angivandet är obligatoriskt eller ett utelämnande kan vilseleda konsumenten)

Informationen ska ges skriftligen på livsmedlets överlåtningsställe i en lättsynlig och tydlig broschyr eller på en tavla eller på något annat motsvarande tydligt sätt i närhet av det oförpackade livsmedlet. Informationen kan också ges muntligen.

Sidan har senast uppdaterats 5.7.2019