Livsmedelstillsyn

Livsmedelstillsynen har i uppgift att säkerställa livsmedlens säkerhet och riktigheten hos informationen om livsmedlens kvalitet och sammansättning.

Den praktiska tillsynen

Den praktiska livsmedelstillsynen sker i huvudsak i kommunerna. Kommunerna har samordnat livsmedelstillsynen enligt samarbetsregion. Kommunala myndigheter inom livsmedelstillsynen är veterinären, hälsoinspektör eller en annan kommunal livsmedelsövervakare. Livsmedelsverket ansvarar för tillsynen och köttinspektionen i slakterierna och organisationerna i anslutning till dem.

Regionförvaltningsverken styr kommunerna

Regionförvaltningsverken har i uppgift att styra kommunernas livsmedelstillsyn. Regionförvaltningsverken utgör bland annat kravenlighetsbedömningar inom livsmedelstillsynen i kommunala livsmedelstillsynsenheter. Syftet med utvärderingarna är att utveckla den kommunala livsmedelstillsynen och att samla information om den kommunala livsmedelstillsynens kravenlighet.

Livsmedelsverket leder och utvecklar

Livsmedelsverket leder och utvecklar livsmedelstillsynen i hela Finland.

Tullen

Tullen övervakar importen av andra livsmedel än animaliska livsmedel från EU-medlemsländer och tredje land. Livsmedelsverket övervakar importen av animaliska livsmedel från tredje land.

Försvarsmakten

Försvarsmakten övervakar livsmedlens kravenlighet och säkerhet på sitt område.

Företagen har egenkontroll

Företagaren ansvarar för sina produkters kvalitet. Företagen använder egenkontroll som grund för tillsynen över sin produktion. Konsumenterna kan förbättra livsmedlens kvalitet genom att vara alerta och meddela kommunens myndigheter om observerade brister.

 

Mer information